birruya
Ana sayfa
Ana SayfaAna sayfanız yapın
FavoriFavorilere ekleyin

HHABER - Rüya tabiri için tıklayın
Gizli bir şeyi haber vermek ihanete, ilim ve hikme...
http://www.birbitki.com/HABER

HABERDAR OLMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Kendisi için gizli olan şeye muttali olmak, ilim e...
http://www.birbitki.com/HABERDAR OLMAK

HABERLEŞME - Rüya tabiri için tıklayın
Her türlü iletişim vasıtasi ile gerçekleştirilen h...
http://www.birbitki.com/HABERLEŞME

HABİL - Rüya tabiri için tıklayın
Adem Aleyhisselamın bu mazlum evladını görmek mezi...
http://www.birbitki.com/HABİL

HACAMAT - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Kan Aldırmak....
http://www.birbitki.com/HACAMAT

HACC - Rüya tabiri için tıklayın
Mevsiminde hacca gidip, bu ibadeti şartlarına uygu...
http://www.birbitki.com/HACC

HACERÜ'L ESVED - Rüya tabiri için tıklayın
Kabe-i Muassama'nın bellek taşını görmek haccetmey...
http://www.birbitki.com/HACERÜ'L ESVED

HACI - Rüya tabiri için tıklayın
Hacc ibadetini yerine getirmiş, yüzü nurlu, iş ve ...
http://www.birbitki.com/HACI

HAÇ (SALİB,İSTAVROZ) - Rüya tabiri için tıklayın
Yalan ve koğuculuğa, zina isnadına, yalancı şahitl...
http://www.birbitki.com/HAÇ (SALİB,İSTAVROZ)

HADIM - Rüya tabiri için tıklayın
Müjdeye, günahları terk etmeye, nefsin olumsuz tel...
http://www.birbitki.com/HADIM

HAFAZA MELEKLERİ - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Kiramen Katibin. ...
http://www.birbitki.com/HAFAZA MELEKLERİ

HAFİYE - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; CAsus, Müzevir....
http://www.birbitki.com/HAFİYE

HAFSA (r. anha) - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Peygamberimizin Hanımları. ...
http://www.birbitki.com/HAFSA (r. anha)

HAİN - HAİNLİK - Rüya tabiri için tıklayın
Allah'a (c.c.) ve insanlara verdiği sözü yerine ge...
http://www.birbitki.com/HAİN - HAİNLİK

HAK ve HAKİKAT - Rüya tabiri için tıklayın
Kur'an-ı Kerim'i dinleyip onu tasdik etmek, hükmün...
http://www.birbitki.com/HAK ve HAKİKAT

HAKİM - Rüya tabiri için tıklayın
Adaletle hütmeden bir kadı olduğunu görmek iş ve m...
http://www.birbitki.com/HAKİM

HAKİRLİK - HORLUK - Rüya tabiri için tıklayın
İnsanlar nazarında hor ve hakir görünmek Allah (c....
http://www.birbitki.com/HAKİRLİK - HORLUK

HAKKAK - Rüya tabiri için tıklayın
Taş, mermer, tahta vb. şeyler üzerine kazımak sure...
http://www.birbitki.com/HAKKAK

HAKSIZLIK ETMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Gadretmek. ...
http://www.birbitki.com/HAKSIZLIK ETMEK

HALA - Rüya tabiri için tıklayın
Baba ve amcaya yahut elde edilecek dünyalığa delal...
http://www.birbitki.com/HALA

HALAYIK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Cariye....
http://www.birbitki.com/HALAYIK

HALE - Rüya tabiri için tıklayın
Ay ve güneşin çevresindeki ışıklı halkayı görmek, ...
http://www.birbitki.com/HALE

HALHAL - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Ayak Bileziği. ...
http://www.birbitki.com/HALHAL

HALI - Rüya tabiri için tıklayın
Dünya nimetlerine ve alnı secdeye koyarak ancak el...
http://www.birbitki.com/HALI

HALİÇ - Rüya tabiri için tıklayın
Denizin kara içlerine uzanan kısmını görmek orta h...
http://www.birbitki.com/HALİÇ

HALİFE - Rüya tabiri için tıklayın
Ahlakı ve ilmi yeterliliğiyle gerçek anlamda bir h...
http://www.birbitki.com/HALİFE

HALİM - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Yumuşak Huylu. ...
http://www.birbitki.com/HALİM

HALKA - Rüya tabiri için tıklayın
Altın halka içinde şer ve kötülük olan söze, Gümüş...
http://www.birbitki.com/HALKA

HALLAÇ - Rüya tabiri için tıklayın
Pamuk yahut yünü bir alet yardımıyla atarak kabart...
http://www.birbitki.com/HALLAÇ

HAMAL - Rüya tabiri için tıklayın
Sıkıntı ve kedere, eziyetlere katlanmaya, yumuşak ...
http://www.birbitki.com/HAMAL

HAMAM - Rüya tabiri için tıklayın
Eş ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın ...
http://www.birbitki.com/HAMAM

HAMAMBÖCEĞİ - Rüya tabiri için tıklayın
İnsana buğzettiği halde ona bir zarar vermeye güç ...
http://www.birbitki.com/HAMAMBÖCEĞİ

HAMDETMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Fakir için zenginliğe, çocuk bekleyen kimse için o...
http://www.birbitki.com/HAMDETMEK

HAMİLELİK - Rüya tabiri için tıklayın
Hamile olduğunu görmek üzüntüye, tazarru ve niyazd...
http://www.birbitki.com/HAMİLELİK

HAMUR - Rüya tabiri için tıklayın
İşlerin kolaylaşmasına, pek yakında grülecek rahat...
http://www.birbitki.com/HAMUR

HAN - Rüya tabiri için tıklayın
Otel, motel, kervansaray ve han gibi konaklama yer...
http://www.birbitki.com/HAN

HANÇER - Rüya tabiri için tıklayın
Mal ve zenginliğe, hançeri kınına sokmak bir kadın...
http://www.birbitki.com/HANÇER

HAPİSHANE - Rüya tabiri için tıklayın
Bilinmeyen hapishane dünyaya, Huysuz ve geçimsiz e...
http://www.birbitki.com/HAPİSHANE

HARABE - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Virane....
http://www.birbitki.com/HARABE

HARABOLMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Bir kentin harabolması yöneticisinin vefatına yahu...
http://www.birbitki.com/HARABOLMAK

HARAÇ - Rüya tabiri için tıklayın
Düşmandan alınan cizye ve haraç yücelik ve ilahi y...
http://www.birbitki.com/HARAÇ

HARAM - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Helal- Haram....
http://www.birbitki.com/HARAM

HARARET - Rüya tabiri için tıklayın
Vücut sıcaklığı kış mevsimi için sevince, kazanç v...
http://www.birbitki.com/HARARET

HARDAL - Rüya tabiri için tıklayın
Zorlukla elde edilecek yararlı mala, Hardal yemek ...
http://www.birbitki.com/HARDAL

HARDALİYE - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Üzüm Şırası. ...
http://www.birbitki.com/HARDALİYE

HAREKETE GEÇMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Güç ve kuvveti olan birinin meşru ve hayırlı bir i...
http://www.birbitki.com/HAREKETE GEÇMEK

HARMAN - Rüya tabiri için tıklayın
Harman ve harmanyeri sabırlı ve uzun çalışma sonuc...
http://www.birbitki.com/HARMAN

HARP - Rüya tabiri için tıklayın
Biriyle harbetmek o kimseyle kendisi arasında meyd...
http://www.birbitki.com/HARP

HARUN (a.s.) - Rüya tabiri için tıklayın
Önemli ve hayırlı bir işte yardımcılığa, imamete, ...
http://www.birbitki.com/HARUN (a.s.)

HASAN (r.a.) - Rüya tabiri için tıklayın
Efendimizin torunu Hasan (r.a.)'ı görmek, kadir ve...
http://www.birbitki.com/HASAN (r.a.)

HASIR - Rüya tabiri için tıklayın
Dost ve arkadaş meclisine; Hasırın üzerine oturmak...
http://www.birbitki.com/HASIR

HASIR SEPET - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Zembil. ...
http://www.birbitki.com/HASIR SEPET

HASTA - HASTALIK - Rüya tabiri için tıklayın
Hastanın hasta olduğunu görmesi sıhhate kavuşmasın...
http://www.birbitki.com/HASTA - HASTALIK

HASTABAKICI - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Hemşire. ...
http://www.birbitki.com/HASTABAKICI

HAŞHAŞ - Rüya tabiri için tıklayın
Uyuşukluğa, miskinlik ve tenbelliğe, işleri ağırda...
http://www.birbitki.com/HAŞHAŞ

HATIRA - Rüya tabiri için tıklayın
Hatıra anlatmak ya da dinlemek, eski bir dostla ka...
http://www.birbitki.com/HATIRA

HATIRA DEFTERİ - Rüya tabiri için tıklayın
Geçmişle yaşanan zamanın muhasebesini yapmaya, sağ...
http://www.birbitki.com/HATIRA DEFTERİ

HATIRLAMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Zikretmek. ...
http://www.birbitki.com/HATIRLAMAK

HATİCE (r. anha) - Rüya tabiri için tıklayın
Peygamberimizin (s.a.v.) ilk eşi Hazret-i Hatice (...
http://www.birbitki.com/HATİCE (r. anha)

HATİP - Rüya tabiri için tıklayın
Mimberde görülen hatip uzun ömre, günahlardan tövb...
http://www.birbitki.com/HATİP

HAVA - Rüya tabiri için tıklayın
Ayakları yerden kesik vaziyette havada dikilmek ge...
http://www.birbitki.com/HAVA

HAVALE - Rüya tabiri için tıklayın
Para havalesi bir yerden gelecek nakit paraya, Bir...
http://www.birbitki.com/HAVALE

HAVAN - Rüya tabiri için tıklayın
Ev havanı karı- kocanın dayanışma ve yardımlaşması...
http://www.birbitki.com/HAVAN

HAVRA - Rüya tabiri için tıklayın
Yahudilerin mabedi olan havra yahut sinagogu görme...
http://www.birbitki.com/HAVRA

HAVUÇ - Rüya tabiri için tıklayın
Hayır ve menfaate, meramını kolaylıkla anlatan kim...
http://www.birbitki.com/HAVUÇ

HAVUZ - Rüya tabiri için tıklayın
İçi su dolu havuz, iyilik ve kerem sahibi bir kims...
http://www.birbitki.com/HAVUZ

HAVVA ANAMIZ - Rüya tabiri için tıklayın
Adem Aleyhisselam atamızın eşi Hazret-i Havva'yı g...
http://www.birbitki.com/HAVVA ANAMIZ

HAYA - Rüya tabiri için tıklayın
Erkeğin husyeleri çocuğa, kardeşe, mal ve iktidara...
http://www.birbitki.com/HAYA

HAYIR YAPMAK - Rüya tabiri için tıklayın
İyi niyetle işlenen hayırlar arzuların gerçekleşme...
http://www.birbitki.com/HAYIR YAPMAK

HAYIZ - Rüya tabiri için tıklayın
Hayız olduğunu görmek günah bir iş yapmaya, Erkeği...
http://www.birbitki.com/HAYIZ

HAYKIRMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Bağırmak. ...
http://www.birbitki.com/HAYKIRMAK

HAYVAN - Rüya tabiri için tıklayın
Hangi hayvanı gördünüz ise, o maddeye bakınız. (Me...
http://www.birbitki.com/HAYVAN

HAYVAN DIŞKISI - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Gübre, Necaset. ...
http://www.birbitki.com/HAYVAN DIŞKISI

HAYVAN KESMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Boğazlamak. ...
http://www.birbitki.com/HAYVAN KESMEK

HAYVAN YEMİ - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Yem. ...
http://www.birbitki.com/HAYVAN YEMİ

HAZİNE - Rüya tabiri için tıklayın
Öğrenci iiçin ilme, tüccar için bol kazanca ve inf...
http://www.birbitki.com/HAZİNE

HEDİYE - Rüya tabiri için tıklayın
Ferahlığa, dostluk ve sevgiye, dargınların barışma...
http://www.birbitki.com/HEDİYE

HELA - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Tuvalet, Abdest Bozmak....
http://www.birbitki.com/HELA

HELAL - HARAM - Rüya tabiri için tıklayın
Helal, yeryüzü nimetlerinin temiz ve hoş olanların...
http://www.birbitki.com/HELAL - HARAM

HELVA - HELVACI - Rüya tabiri için tıklayın
Bakanız; Tatlılar. ...
http://www.birbitki.com/HELVA - HELVACI

HEMŞİRE - Rüya tabiri için tıklayın
Kadın hastabakıcı görmek maiyetinde olanlara şefka...
http://www.birbitki.com/HEMŞİRE

HENDEK - Rüya tabiri için tıklayın
Korunma amaçlı hendek malı ve canı koruyan her tür...
http://www.birbitki.com/HENDEK

HERVELE - Rüya tabiri için tıklayın
Safa ile Merve tepeleri arasındaki vadi tabanına i...
http://www.birbitki.com/HERVELE

HESAP - HESABA ÇEKİLMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Kar ve zarar hesabı yapmak, iktisat ederek sıkıntı...
http://www.birbitki.com/HESAP - HESABA ÇEKİLMEK

HEVENK - Rüya tabiri için tıklayın
Her çeşit meyva bağı zinet eşyasına ve birikmiş ma...
http://www.birbitki.com/HEVENK

HEYBET - Rüya tabiri için tıklayın
Karı kocaya, iki ortağa, iki erkek kardeşe, iki ço...
http://www.birbitki.com/HEYBET

HEYKEL - Rüya tabiri için tıklayın
Korkudan emin ve düşmana galip gelmeye, Kilisede g...
http://www.birbitki.com/HEYKEL

HEZİMET - Rüya tabiri için tıklayın
Müslüman askerlerin bozguna uğramaları galip ve mu...
http://www.birbitki.com/HEZİMET

HINZIR - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Domuz....
http://www.birbitki.com/HINZIR

HIRİSTİYAN - Rüya tabiri için tıklayın
Yaşlı hırıstiyan zararsız düşmana, genç olanı ilah...
http://www.birbitki.com/HIRİSTİYAN

HIRKA - Rüya tabiri için tıklayın
Yün ve pamuktan mamül hırka dünya ve ahiret hayırl...
http://www.birbitki.com/HIRKA

HIRSIZ - HIRSIZLIK - Rüya tabiri için tıklayın
Düzenbaza, kötü ahlaklı, dedikoducu kimseye, kaçam...
http://www.birbitki.com/HIRSIZ - HIRSIZLIK

HISIM AKRABA - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Akraba. ...
http://www.birbitki.com/HISIM AKRABA

HIYAR - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Salatalık....
http://www.birbitki.com/HIYAR

HIZARCI - Rüya tabiri için tıklayın
Keresteci değirmenciye, bıçkı aletinden dükülen ta...
http://www.birbitki.com/HIZARCI

HIZIR ALEYHİSSELAM - Rüya tabiri için tıklayın
Kıtlık ve yoksulluktan sonra ucuzluk ve bolluğa, e...
http://www.birbitki.com/HIZIR ALEYHİSSELAM

HİCRE - Rüya tabiri için tıklayın
Hapishane hücresi topluluktan tecrid edilmeye, kam...
http://www.birbitki.com/HİCRE

HİCRİ - KAMERİ AYLAR - Rüya tabiri için tıklayın
İlkbahar aylarını görmek müjde, sevinç ve hayatta ...
http://www.birbitki.com/HİCRİ - KAMERİ AYLAR

HİCRİ AYLAR - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Yılın Ayları. ...
http://www.birbitki.com/HİCRİ AYLAR

HİDDET - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Öfke. ...
http://www.birbitki.com/HİDDET

HİKAYE - Rüya tabiri için tıklayın
Çarpıcı, kalıcı etkisi olan söz ve nasihate; ince ...
http://www.birbitki.com/HİKAYE

HİLAL - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Ay....
http://www.birbitki.com/HİLAL

HİL'AT - Rüya tabiri için tıklayın
Kaftan gibi üste giyilen elbise izzet, şeref, eş, ...
http://www.birbitki.com/HİL'AT

HİNDİSTAN CEVİZİ - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Ceviz. ...
http://www.birbitki.com/HİNDİSTAN CEVİZİ

HİPODRUM - Rüya tabiri için tıklayın
Yarış atı olan için hüner ve marifetine, seyirci i...
http://www.birbitki.com/HİPODRUM

HİSAR - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Sur. ...
http://www.birbitki.com/HİSAR

HİZMET ETMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Kendini salih kulların ve fakir kimselerin hizmeti...
http://www.birbitki.com/HİZMET ETMEK

HİZMETÇİ - Rüya tabiri için tıklayın
Güzel geçime, şeref ve yüceliğe, Hizmetçi olduğunu...
http://www.birbitki.com/HİZMETÇİ

HOKKA - Rüya tabiri için tıklayın
Varlıklı kadın ve erkeğe, hikmet ve bilgi içeren k...
http://www.birbitki.com/HOKKA

HOKKABAZ - Rüya tabiri için tıklayın
Kötü ahlaklı, yalan ve maskaralıklarla mesgul olan...
http://www.birbitki.com/HOKKABAZ

HOL - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Sofa....
http://www.birbitki.com/HOL

HOMOSEKSÜELLİK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Livata. ...
http://www.birbitki.com/HOMOSEKSÜELLİK

HOPLAMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Atlamak. ...
http://www.birbitki.com/HOPLAMAK

HOR ve HAKİR GÖRMEK - OLMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Bir insanı, yaratılıştan gelen özürlerinden dolayı...
http://www.birbitki.com/HOR ve HAKİR GÖRMEK - OLMAK

HORLAMAK - Rüya tabiri için tıklayın
Uyurken korladığını görmek gizli şeylerin açığa çı...
http://www.birbitki.com/HORLAMAK

HOROZ - Rüya tabiri için tıklayın
Müezzine, güzel ve etkili söz söyleyen kimseye, ye...
http://www.birbitki.com/HOROZ

HOROZ DÖĞÜŞÜ - Rüya tabiri için tıklayın
Horozları döğüşürken görmek, çocuk ve kadın yüzünd...
http://www.birbitki.com/HOROZ DÖĞÜŞÜ

HOŞAF - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Komposto....
http://www.birbitki.com/HOŞAF

HUBUBAT - Rüya tabiri için tıklayın
Her çeşit hububat, bunların sıkılmış yahut öğütülm...
http://www.birbitki.com/HUBUBAT

HUD (a.s.) - Rüya tabiri için tıklayın
Söz dinlemez, rezil ve aşağılık bir toplumla mücad...
http://www.birbitki.com/HUD (a.s.)

HULEFA-İ RAŞİDİN - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Peygamberimizin Halifeleri. ...
http://www.birbitki.com/HULEFA-İ RAŞİDİN

HUNİ - Rüya tabiri için tıklayın
Sözü yerinde ve zamanında söyleyen alime, malından...
http://www.birbitki.com/HUNİ

HURMA - Rüya tabiri için tıklayın
Yağmura, Kur'an-ı Kerim okumaya, ilim öğrenmeye, d...
http://www.birbitki.com/HURMA

HUSYE - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Haya. ...
http://www.birbitki.com/HUSYE

HUTBE - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Hatip, Minber. ...
http://www.birbitki.com/HUTBE

HUZUR - Rüya tabiri için tıklayın
Tevfik ve inayete, ilahi yarım ve rahmete, iyi kim...
http://www.birbitki.com/HUZUR

HÜCUM ETMEK - Rüya tabiri için tıklayın
Düşmanına saldırmak bir şeyden dolayı pişman olmay...
http://www.birbitki.com/HÜCUM ETMEK

HÜDHÜD KUŞU - Rüya tabiri için tıklayın
Şeref ve mala, azap ve sıkıntıdan kurtulmaya, elçi...
http://www.birbitki.com/HÜDHÜD KUŞU

HÜKÜMDAR - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Devlet Başkanı, Sultan. ...
http://www.birbitki.com/HÜKÜMDAR

HÜKÜMET - Rüya tabiri için tıklayın
Bakanlar kurulunu topluca yahut bakanların bir kıs...
http://www.birbitki.com/HÜKÜMET

HÜKÜMET KONAĞI - Rüya tabiri için tıklayın
Resmi dairelere işinin düşmesine, zorluk ve zahmet...
http://www.birbitki.com/HÜKÜMET KONAĞI

HÜNSA - Rüya tabiri için tıklayın
Bakınız; Çiftcinsiyetli. ...
http://www.birbitki.com/HÜNSA

HÜSEYİN (r.a.) - Rüya tabiri için tıklayın
Efendimizin torunu Hüseyin (r.a.)'i görmek akranı ...
http://www.birbitki.com/HÜSEYİN (r.a.)

HÜZÜN - Rüya tabiri için tıklayın
Bir iş yahut meseleden dolayı kederlenmek sevince,...
http://www.birbitki.com/HÜZÜNBilgi yarışması | Oyun | Hastalık sitesi | Rüya tabirleri
Ücretsiz program | Şifalı bitkiler | Tıp sözlüğü | Türkçe sözlük | Yemek tarifleri |

RÜYA TABİRLERİ, RÜYA YORUMLARI
Rüyanızda gördüğünüz herşeyin anlamınını
arayabilirsiniz ve rüyanızın anlamını bulabilirsiniz

©2005 birruya.com

4,296875E-02